فرهنگی

حمله به سعید روستایی؛ خام و متکبر و خودخواه! – دانشگاه آزاد اسلامی

روزنامه های اصولگرا حسابی از خجالت سعید روستایی در آمده اند. در همین زمینه کیهان نوشت: سخنان کارگردان جوان فیلم «ابد و یک روز» که در جریان یک کارگاه آموزشی در جشنواره فیلم کوتاه تهران عنوان شد، با واکنش‌های زیاد و بعضاً تندی مواجه شده است

Read More »